აპარატურის გაქირავება

აპარატურა / ტექნიკური აღჭურვილობა

დღეს სირთულეს აღარ წარმოადგენს ერთი ქვეყნიდან მეორეში ტექნიკური აღჭურვილობის შეტანა, მაგრამ გაცილებით ეკონომიურია ადგილზე არსებული ტექნიკის გამოყენება. მით უმეტეს რომ საქართველოში დღეს ხელმისაწვდომია ფილმის შესაქმნელად  საჭირო  ყველა მაღალი სტანდარტის აპარატურა, რაც კი დღეს წამყვან კინოწარმოებაში გამოიყენება.