საიარაღო

საიარაღო

გადაღებებზე  მასიურ სცენებს ვუზრუნველყოფთ  იარაღით.

ქირავდება: როგორც ცალკე რეკვიზიტად, ასევე მომსახურეობასთან ერთად. საიარაღოს ემსახურებიან პროფესიონალი სპეციალისტები.
მომსახურეობა მოიცავს:

  •  ტრანსპორტირება
  •  გადასაღებ მოედანზე უსაფრთხოება
  •  იარაღის წესრიგში მოყვანა

საიარაღო განყოფილებაში არსებობს უნიკალური, გაუვნებელყოფილი, სარეკვიზიტო და ბუტაფორიული იარაღი  საერთო რაოდენობით 2500 ეგზემპლიარი დაწყებული  მე-17 საუკუნიდან -თანამედროვე  ეპოქამდე

  • ხმლები
  • ტყვიამფრქვევები
  • თოფები
  • ავტომატური იარაღები
  • რევოლვერები
  • პისტოლეტები
  • დამბაჩები