პროდაქშენი

„ქართული ფილმი“ გთავაზობთ   თქვენი პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ყველა რაციონალურ საშუალებას, მორგებულს თქვენსავე  ბიუჯეტზე. ეს ეხება წარმოების ყველა სეგმენტს, რომელიც უზრუნველყოფს  სასურველი პროექტის შეუფერხებლად განხორციელებას.